Docker

 • Học deploy docker container đầu tiên trong đời lập trình

  Trong bài này, tôi xin giới thiệu cách deploy 1 container đầu tiên trong đời lập trình của mình, dĩ nhiên cũng phải đi tham khảo rồi

  Khi làm web, có rất nhiều ứng dụng mà ta cần ứng dụng, ví dụ như Redis, một dịch vụ dùng để cache hoặc làm gì thì tùy các bạn sử dụng. Có 2 cách chúng ta có thể dùng Redis:

   1. Tự cài, tự cấu hình, theo các bài hướng dẫn trên mạng, như https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-redis-on-ubuntu-18-04
   2. Dùng docker (cái này mình sẽ dùng trong bài viết này)

  Ưu điểm của việc dùng Docker cho cài đặt sẽ giúp bạn nhanh hơn, không dùng nữa thì xóa đi cũng không ảnh hưởng đến những phần khác trên host

  Nếu các bạn chưa cài docker thì có thể đọc bài này trước https://khongbietcode.com/c/docker/cai-dat-va-su-dung-docker-tren-ubuntu-18-04/

  OK cài đặt xong rồi thì tiếp

  Chúng ta bắt đầu với 5 bước đơn giản như sau, dễ vãi ra :

  Bước 1: Tìm và chạy 1 Container 

  Việc đầu tiên, chúng ta xác định tên của Docker Image mà chúng ta muốn chạy, ở đây tôi muốn chạy Redis. Với Docker, tất cả các container được bắt đầu dựa trên Docker Image. Các image này chứa tất cả các cấu hình cần thiết, nó độc lập với cấu hình của host bạn đang dùng, nên bạn sẽ không phải cấu hình gì trên host nữa.

  Dể tìm kiếm image cho Redis, bạn có thể dùng command

  docker search redis

  Sử dụng lệnh trên, bạn sẽ xác định được Redis Docker Image là redis và chạy nó với bản mới nhất được release, Vì Redis là database, nên bạn sẽ muốn nó chạy như một service ngầm trong khi bạn xây dựng ứng dụng.

  Docker CLI có lệnh  run để chạy các container được dùng từ Docker Image. Các bạn dùng lệnh sau docker run <options> <image-name>

  Mặc định thì Docker sẽ chạy lệnh trên trước khi dùng ứng dụng với Redis, để sử dụng Redis như một dịch vụ ngầm (background) ta sử dụng option -d trong câu lệnh trên

  docker run -d redis

  Mặc định, Docker sẽ lấy phiên bản mới nhất, nếu bạn yêu cầu cụ thể 1 version nào đó thì sẽ được chỉ định như sau docker run -d redis:3.2

  Bước 2: Xem các Containers đang chạy 

  Các container đang chạy ngầm, để list những container đang chạy và những image được sử dụng để khởi động container chúng ta dùng docker ps

  Các bạn thấy ở đây, sau bước 1 cài đặt, chúng ta có 1 container đang chạy, và đang dùng với image redis, nếu các bạn có nhiều hơn 1 dịch vụ, nó sẽ được liệt kê ra.

  Chúng ta có thể dùng docker inspect <friendly-name|container-id> để thấy thông tin chi tiết hơn của container đang chạy

  Ngoài ra lệnh docker logs <friendly-name|container-id> sẽ giúp ta hiển thị mesage log.

  Bước 3: Truy cập Redis

  Thật tuyệt vời, cài xong, biết nó có đang chạy hay không xong rồi :D, vậy bây giờ thì truy cập nó thế nào?

  Mỗi container của chúng ta là 1 cái hộp (sandboxed) độc lập, cấu hình trong hộp này không liên quan gì đến host của chúng ta, và vì nó chạy độc lập nên nếu 1 dịch vụ cần truy cập bởi 1 quá trình không phải trong container (chẳng hạn muốn update dữ liệu vào redis), thì các bạn cần chỉ định port kết nối được phép dùng thông qua Host

  Mặc định Redis chạy qua cổng 6379

  Port trên host và port trên container được ràng buộc khi ta dùng -p <host-port>:<container-port> , ngoài ra chúng ta dùng –name để đặt tên cho container khi ta dùng

  docker run -d --name redisDynamic -p 6379:6379 redis:latest

  Nôm na cho các bạn mới dùng hiểu, thì ở đây khi ta truy cập 127.0.0.1:6379 thì tức là ta đã kết nối để dùng dịch vụ với Redis, giống với việc bạn dùng php mà config kết nối với mysql cổng 3306 vậy, chúng ta đặt trùng cổng 6379 để dùng như dịch vụ bạn cài trên host mà không phải dùng docker, nếu bạn đổi 6300:6379 thì tức là 127.0.0.1:6300 sẽ sử dụng dịch vụ Redis bạn đang cài, 6379 là cổng trên container của bạn.

  Vấn đề xảy ra khi chạy trên port được chỉ định sẵn của host, sẽ làm bạn chỉ có thể chạy được 1 instance, bạn muốn chạy nhiều Redis instance và cấu hình ứng dụng dự trên port mà Redis đang chạy (trên container), vậy chúng ta chỉ cần sử dụng -p 6379 để cho phép các cổng kết nối tới Redis 1 các ngẫu nhiên

  docker run -d --name redisDynamic -p 6379 redis:latest 

  Trong khi làm việc, chúng ta sẽ không biết port nào đang được gán sử dụng, thật đơn giản, để tìm ra nó ta dùng

  docker port redisDynamic 6379

  và sau đó chúng ta có thể xác định được bằng docker ps

   

  Bước 4: Persisting Data 

  Dữ liệu được lưu trữ trên container, vì vậy khi bạn delete hay tạo lại container, dữ liệu sẽ bị mất. Các bạn có thể dùng -v để sử dụng thư mục trên host để lưu trữ dữ liệu và sử dụng trên container, trong docker thì chúng ta biết đó được gọi là volumes-v <host-dir>:<container-dir>

  Khi thư mục được gắn kết như vậy, các file tồn  tồn tại bên trong host có thể được sử dụng bởi container, và bất cứ thay đổi nào diễn ra trong container cũng sẽ được lưu trữ trên host. Như vậy khi ta update hay thay đổi container sẽ không bị mất dữ liệu

  docker run -d --name redisMapped -v /opt/docker/data/redis:/data redis

  Docker cho phép sử dụng $PWD để xác định thư mục hiện tại.

  Bước 5: Thực thi bên trong container

  Để thực hiện trực tiếp các lệnh bên trong container, bạn sử dụng -it

  docker run ubuntu ps câu lệnh này chạy container Ubuntu và thực hiện câu lệnh ps để xem toàn bộ process bên trong container

  docker run -it ubuntu bash cho phép bạn truy cập trực tiếp vào container ubuntu.

  Mấy bước trên các bạn gõ 10 phút là xong.

  Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 😀

 • Sử dụng docker-compose để cài đặt laravel – nginx – mysql -php

  Giới thiệu

  Trong những năm qua, Docker trở thành 1 giải pháp thường xuyên được sử dụng để triển khai nhanh các ứng dụng nhờ vào đơn giản hóa việc chạy và triển khai các ứng dụng trong container (thùng chứa). Khi chúng ta sử dụng LEMP, ví dụ, với PHP, Nginx, MysqlLaravel framework, Docker có thể đơn giản hóa quá trình thiết lập

  Docker Compose đã đơn giản hóa hơn nữa quá trình phát triển bằng cách cho phép các nhà phát triển xác định cơ sở hạ tầng của họ, bao gồm các dịch vụ ứng dụng (application services), mạng (networks) và khối lượng (volums), trong một file duy nhất. Docker Compose cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả để chạy nhiều lệnh tạo vùng chứa docker và các lệnh chạy container của docker.

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng web Laravel, với Nginx là máy chủ web và MySQL là cơ sở dữ liệu, tất cả bên trong các container Docker. Bạn sẽ xác định toàn bộ cấu hình  trong tệp soạn thảo docker, cùng với các tệp cấu hình cho PHP, MySQLNginx.

  Nếu bạn chưa cài docker và docker-compose thì hãy xem qua bài này nhé

  Cài đặt docker trên Ubuntu 18.04

  Bước 1 — Tải Laravel và cài đặt các Dependencies

  Ở bước này, chúng ta cài đặt Laravel, các bạn có thể vào doc của Laravel để xem lại cách cài tại đây 

  Đầu tiên, các bạn vào thư mục làm việc của các bạn (ở đây tôi chọn /var/www) sau đó tiến hành clone code Laravel về với lệnh

  
  cd ~
  git clone https://github.com/laravel/laravel.git laravel-app
  

  Đi vào thư mục laravel-app vừa được tạo ra

  
  docker run --rm -v $(pwd):/app composer install
  

  Tiếp theo, sử dụng Docker composer image để mount (gắn kết) các thư mục mà bạn cần trong project và tránh việc phải cài Composer globally

  Sử dụng -v và -rm với docker run tạo ra các container, các container này sẽ được kết nối với thư mục của bạn hiện tại trước khi bị xóa. Việc này sẽ copy thư mục laravel-app của bạn vào container và đảm bảo rằng thư mục vendor được tạo bên trong là bản copy của thư mục gốc của bạn

  Cuối cùng, ta cấp quyền trên thư mục project với quyền non-root user

  
  sudo chown -R $USER:$USER ~/laravel-app
  

   

  Bước 2 — Tạo Docker Compose File

  Xây dựng các ứng dụng của bạn với Docker Compose sẽ giúp bạn đơn giản hóa việc phải thiết lập hạ tầng. Để thiết lập ứng dụng Laravel, chúng ta sẽ một file docker-compose để xác định web server, database và các service của ứng dụng.

  Trong thư mục laravel-app, chúng ta tạo file docker-composer.yml với nội dung sau:

   

  
  version: '3'
  services:
  
  #PHP Service
  app:
  build:
  context: .
  dockerfile: Dockerfile
  image: digitalocean.com/php
  container_name: app
  restart: unless-stopped
  tty: true
  environment:
  SERVICE_NAME: app
  SERVICE_TAGS: dev
  working_dir: /var/www
  volumes:
  - ./:/var/www
  - ./php/local.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/local.ini
  networks:
  - app-network
  
  #Nginx Service
  webserver:
  image: nginx:alpine
  container_name: webserver
  restart: unless-stopped
  tty: true
  ports:
  - "80:80"
  - "443:443"
  volumes:
  - ./:/var/www
  - ./nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d/
  networks:
  - app-network
  
  #MySQL Service
  db:
  image: mysql:5.7.22
  container_name: db
  restart: unless-stopped
  tty: true
  ports:
  - "3306:3306"
  environment:
  MYSQL_DATABASE: laravel
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: your_mysql_root_password
  SERVICE_TAGS: dev
  SERVICE_NAME: mysql
  volumes:
  - dbdata:/var/lib/mysql/
  - ./mysql/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf
  networks:
  - app-network
  
  #Docker Networks
  networks:
  app-network:
  driver: bridge
  #Volumes
  volumes:
  dbdata:
  driver: local
  

  Giải thích file docker-compose.yml 1 chút, ở đây chúng ta xác định có 3 services là : app, webserver,database

  • app: định nghĩa này chứa ứng dụng Laravel và chạy 1 custom Docker image, digitalocean.com/php, cái này được chỉ ra tại Bước 4, nó thiết lập working_dir trong container tới thư mục /var/www
  • webserver: định nghĩa của dịch vụ này sẽ pull image nginx:alpine từ docker và  chạy trên cổng 80 và 443
  • db: định nghĩa của dịch vụ được pull về từ image mysql:5.7.22 từ Docker và đã xác định được 1 vài biến môi trường bao gồm cả database được thiết lập cho ứng dụng của bạn được đặt tên là laravel ( đây là name database), đồng thời kèm theo password root cho database, bạn có thể đặt tên khác cho database và đặt password mà bạn muốn. Service này sẽ map port 3306 trên host tới port 3306 trên container
  • container_name: để xác định ten của container, tương ứng với tên của dịch vụ, nếu bạn không chỉ định tên, Docker sẽ gán tên cho mỗi container đó
  • app-network: để tạo kết nối giữa các container, các dịch vụ sẽ được kết nối qua app-network
  • dbdata: là 1 volume tồn tại nội dung của folder /var/lib/mysql bên trong container. Điều này cho phép bạn dừng và khởi động service db mà không bị mất dữ liệu, ở cuối file docker-compose.yml ta cũng thấy có dbdata, với định nghĩa này, ta có thể sử dụng volumn này qua nhiều services
  Dùng để mount ~/laravel-app/mysql/my.cnf trên thư mục project tới /etc/mysql/my.cnf trên container
  Đầu tiên là để mount code từ thư mục project  ~/laravel-app vào thư mục /var/www nằm trên container, tiếp theo là các file config sẽ được add từ ~/laravel-app/nginx/conf.d/ vào thư mục cấu hình nginx /etc/nginx/conf.d/ trên container, việc này cho phép bạn sửa đổi config trên thư mục khi cần
  app service sẽ mount thư mục ~/laravel-app, nơi chứa code ứng dụng, tới thư mục /var/www trên container, và bạn có thể map file cấu hình của PHP từ ~/laravel-app/php/local.ini tới /usr/local/etc/php/conf.d/local.ini trên container

  Bước 3 — Tạo Dockerfile

  các bạn tạo 1 file là Dockerfile và được lưu tại ~/laravel-app, nội dung của file như sau

  
  FROM php:7.2-fpm
  
  # Copy composer.lock and composer.json
  COPY composer.lock composer.json /var/www/
  
  # Set working directory
  WORKDIR /var/www
  
  # Install dependencies
  RUN apt-get update && apt-get install -y \
    build-essential \
    default-mysql-client \
    libpng-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libfreetype6-dev \
    locales \
    zip \
    jpegoptim optipng pngquant gifsicle \
    vim \
    unzip \
    git \
    curl
  
  # Clear cache
  RUN apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
  
  # Install extensions
  RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring zip exif pcntl
  RUN docker-php-ext-configure gd --with-gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/ --with-png-dir=/usr/include/
  RUN docker-php-ext-install gd
  
  # Install composer
  RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
  
  # Add user for laravel application
  RUN groupadd -g 1000 www
  RUN useradd -u 1000 -ms /bin/bash -g www www
  
  # Copy existing application directory contents
  COPY . /var/www
  
  # Copy existing application directory permissions
  COPY --chown=www:www . /var/www
  
  # Change current user to www
  USER www
  
  # Expose port 9000 and start php-fpm server
  EXPOSE 9000
  CMD ["php-fpm"]
  

   

  Giải thích file Dockerfile 1 chút

  Đầu tiên Dockerfile tạo 1 image trên cùng của 1 Docker image là php:7.2-fpm, image này đã được cài sẵn php-fpm

  RUN để thực hiện việc update, install và cấu hình bên trong 1 container, bao gồm cả việc chỉ ra user và group www

  WORKDIR chỉ ra thư mục làm việc dành cho ứng dụng trên container.

  Tạo một người dùng và nhóm chuyên dụng với các quyền hạn chế sẽ giảm thiểu lỗ hổng vốn có khi chạy các container Docker, vì mặc định là root. Thay vì chạy container này với quyền root, chúng tôi đã tạo user www, người có quyền truy cập đọc / ghi vào thư mục /var/www thông qua lệnh COPY và kèm theo –chown để sao chép quyền của thư mục ứng dụng .

  Cuối cùng, lệnh EXPOSE hiển thị một cổng trong container, 9000, cho máy chủ php-fpm. CMD chỉ định lệnh sẽ chạy khi container được tạo. Ở đây, CMD chỉ định “php-fpm”, sẽ khởi động máy chủ.

  Bước 4 — Cấu hình PHP

  Bây giờ bạn xác định cơ sở hạ tầng thông qua docker-compose.yml, bạn có thể cấu hình dịch vụ PHP để hoạt động xử lý các yêu cầu đến từ Nginx

  Để cấu hình PHP, bạn sẽ tạo tệp local.ini bên trong thư mục ~/laravel-app/php. Đây là tệp mà bạn đã gắn kết với /usr/local/etc/php/conf.d/local.ini bên trong vùng chứa trong Bước 2. Tạo tệp này sẽ cho phép bạn ghi đè tệp php.ini mặc định mà PHP đọc khi nó bắt đầu khởi động

  Các chỉ thị upload_max_filesizepost_max_size đặt kích thước tối đa được phép cho các tệp đã tải lên và trình bày cách bạn có thể đặt cấu hình php.ini từ tệp local.ini của mình. Bạn có thể đặt bất kỳ cấu hình dành riêng cho PHP nào mà bạn muốn ghi đè vào tệp local.ini.

  Step 5 — Cấu hình Nginx

  Để cấu hình cho nginx, bạn tạo 1 file app.conf bên trong thư mục ~/laravel-app/nginx/conf.d/, với nội dung

  
  server {
    listen 80;
    index index.php index.html;
    error_log /var/log/nginx/error.log;
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    root /var/www/public;
    location ~ \.php$ {
      try_files $uri =404;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      fastcgi_pass app:9000;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    }
    location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
      gzip_static on;
    }
  }
  

  Bước 6 — Cấu hình MySQL

  Tạo file my.cnf bên trong thư mục ~/laravel-app/mysql với nội dung

  
  [mysqld]
  general_log = 1
  general_log_file = /var/lib/mysql/general.log
  

  Bước 7 — Chạy các container và sửa cấu hình môi trường

  Bây giờ bạn đã xác định tất cả các dịch vụ của mình trong docker-compose và tạo các tệp cấu hình cho các dịch vụ này, bạn có thể khởi động các container. Tuy nhiên, là bước cuối cùng, chúng ta sẽ tạo file .env từ .env.example để xác định môi trường trong ứng dụng Laravel

  cp .env.example .env

  chúng ta sẽ cấu hình cụ thể khi chúng ta bắt đầu chạy container

  Với tất cả các dịch vụ được xác định trong tệp docker-compose, bạn chỉ cần đưa ra một lệnh duy nhất để bắt đầu tất cả các vùng chứa, tạo khối lượng và thiết lập và kết nối các mạng:

  
  docker-compose up -d
  

  Khi bạn chạy docker-compose lần đầu tiên, nó sẽ tải xuống tất cả các hình ảnh Docker cần thiết. Khi hình ảnh được tải xuống và lưu trữ trong máy cục bộ của bạn, Compose sẽ tạo các thùng chứa của bạn. Cờ -d để nói rằng, việc chạy các container là chạy ngầm.

  Bạn có thể sửa đổi cấu hình .env trong container bằng lệnh docker-compose exec ví dụ để mở file .env ta dùng

  docker-compose exec app nano .env

  ngoài ra các bạn chạy thêm

  docker-compose exec app php artisan key:generate

  docker-compose exec app php artisan config:cache

  Kết quả các bạn sẽ thấy như sau:

   

   

  Chúc các bạn thành công

  Nguồn:

  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-laravel-nginx-and-mysql-with-docker-compose

 • Cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04

  Giới thiệu về Docker

  Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng LinuxWindows vào trong các container ảo hóa.

  Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux. Docker sử dụng những tài nguyên cô lập của Linux như cgroups, kernel, quản lý tệp để cho phép các container chạy độc lập bên trong một thực thể Linux

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và sử dụng Docker Community Edition (CE) trên Ubuntu 18.04. Bạn sẽ tự cài đặt Docker, làm việc với các container và hình ảnh và đẩy image lên Docker Repository.

  Chuẩn bị :

  Để làm theo hướng dẫn này bạn cần chuẩn bị :

  • Một server Ubuntu 18.04, bao gồm 1 user none-root có quyền sudo, firewall.
  • 1 tài khoản trên Docker Hub nếu bạn muốn tạo image riêng của mình và đẩy lên Docker Hub ( bước 7, 8 trong bài này).

  Step 1 — Cài đặt Docker

  Gói cài đặt Docker có sẵn trên Ubuntu repository nhưng có thể không phải bản mới nhất. Để cài đặt bản mới nhất của Docker, chúng ta cần cài đặt từ Docker repository.

  Các bước cài đặt Dọcker:

   
   # Update your existing list of packages:
   $ sudo apt update
  
   # Next, install a few prerequisite packages which let apt use packages over HTTPS:
   $ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
  
   # Then add the GPG key for the official Docker repository to your system:
   $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
   # Add the Docker repository to APT sources:
   $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"
  
   # Next, update the package database with the Docker packages from the newly added repo:
   $ sudo apt update
  
   # Make sure you are about to install from the Docker repo instead of the default Ubuntu repo:
   $ apt-cache policy docker-ce
  
  

  Bạn sẽ thấy kết quả của lệnh apt-cache policy docker-ce

  docker-ce:
   Installed: (none)
   Candidate: 18.03.1~ce~3-0~ubuntu
   Version table:
     18.03.1~ce~3-0~ubuntu 500
      500 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages
  

  Chú ý rằngdocker-ce chưa được cài đặt, nhưng một bản khác cho việc cài đặt từ Docker Repository trên Ubuntu 18.04 (bionic).

  Cuối cùng, cài đặt Docker:

  sudo apt install docker-ce

  Docker đã được cài đặt, để check xem Docker đã hoạt động chưa, ta dùng

  sudo systemctl status docker

  Kết quả là:

  Output
  ● docker.service - Docker Application Container Engine
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2018-07-05 15:08:39 UTC; 2min 55s ago
     Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 10096 (dockerd)
    Tasks: 16
    CGroup: /system.slice/docker.service
        ├─10096 /usr/bin/dockerd -H fd://
        └─10113 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml
  

   

  Như vậy việc cài đặt docker đã xong, bây giờ chúng ta tiến hành khám phá các câu lệnh trong docker

  Step 2 — Thực thi các câu lệnh Docker mà không cần sudo (Tuỳ chọn)

  Theo mặc định, lệnh docker chỉ có thể được chạy bởi người dùng root hoặc bởi người dùng trong group docker, được tạo tự động trong quá trình cài đặt Docker. Nếu bạn cố chạy lệnh docker mà không có tiền tố với sudo hoặc không có trong nhóm docker, bạn sẽ nhận được một đầu ra như thế này:

  
  Output
  docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.
  See 'docker run --help'.
  

  Nếu bạn muốn tránh gõ sudo bất cứ khi nào bạn chạy lệnh docker, hãy thêm tên người dùng của bạn vào nhóm docker:

  sudo usermod -aG docker ${USER}

  Để áp dụng thành viên nhóm mới, đăng xuất khỏi máy chủ và đăng nhập lại hoặc nhập thông tin sau:

  su - ${USER}

  Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu người dùng để tiếp tục.

  Xác nhận rằng người dùng của bạn hiện đã được thêm vào nhóm docker bằng cách nhập:

  id -nG
  Output 
  sammy sudo docker
  

  Nếu bạn cần thêm người dùng vào nhóm docker mà bạn chưa đăng nhập, hãy khai báo tên người dùng đó một cách rõ ràng bằng cách sử dụng:

  sudo usermod -aG docker username

  Phần còn lại của bài viết này giả định rằng bạn đang chạy lệnh docker với tư cách là người dùng trong group docker. Nếu bạn chọn không, vui lòng thêm các lệnh bằng sudo.

  Hãy khám phá lệnh docker tiếp theo.

  Step 3 — Sử dụng Docker Command

  Using docker consists of passing it a chain of options and commands followed by arguments. The syntax takes this form:

  docker [option] [command] [arguments]

  Để xem các lệnh trong docker ta dùng lệnh:

  $ docker

  Kể từ Docker 18, danh sách đầy đủ các tiểu ban có sẵn bao gồm:

  Output
   attach   Attach local standard input, output, and error streams to a running container
   build    Build an image from a Dockerfile
   commit   Create a new image from a container's changes
   cp     Copy files/folders between a container and the local filesystem
   create   Create a new container
   diff    Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
   events   Get real time events from the server
   exec    Run a command in a running container
   export   Export a container's filesystem as a tar archive
   history   Show the history of an image
   images   List images
   import   Import the contents from a tarball to create a filesystem image
   info    Display system-wide information
   inspect   Return low-level information on Docker objects
   kill    Kill one or more running containers
   load    Load an image from a tar archive or STDIN
   login    Log in to a Docker registry
   logout   Log out from a Docker registry
   logs    Fetch the logs of a container
   pause    Pause all processes within one or more containers
   port    List port mappings or a specific mapping for the container
   ps     List containers
   pull    Pull an image or a repository from a registry
   push    Push an image or a repository to a registry
   rename   Rename a container
   restart   Restart one or more containers
   rm     Remove one or more containers
   rmi     Remove one or more images
   run     Run a command in a new container
   save    Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
   search   Search the Docker Hub for images
   start    Start one or more stopped containers
   stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics
   stop    Stop one or more running containers
   tag     Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
   top     Display the running processes of a container
   unpause   Unpause all processes within one or more containers
   update   Update configuration of one or more containers
   version   Show the Docker version information
   wait    Block until one or more containers stop, then print their exit codes
  

  Để xem các tùy chọn có sẵn cho một lệnh cụ thể:

  docker docker-subcommand --help

  Để xem thông tin toàn hệ thống về Docker, hãy sử dụng:

  docker info

  Hãy khám phá một số các lệnh này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách làm việc với image trong docker.

  Step 4 — Làm việc với Docker Images

  Docker container được xây dựng từ Docker image. Theo mặc định, Docker lấy các image này từ Docker Hub. Bất cứ ai cũng có thể lưu trữ Docker image của họ trên Docker Hub, vì vậy hầu hết các ứng dụng và bản phân phối Linux mà bạn cần sẽ có image được lưu trữ ở đó.

  Để kiểm tra xem bạn có thể truy cập và tải hình ảnh từ Docker Hub:

  docker run hello-world
  Output
  Unable to find image 'hello-world:latest' locally
  latest: Pulling from library/hello-world
  9bb5a5d4561a: Pull complete
  Digest: sha256:3e1764d0f546ceac4565547df2ac4907fe46f007ea229fd7ef2718514bcec35d
  Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
  
  Hello from Docker!
  This message shows that your installation appears to be working correctly.
  ...
  

  Docker ban đầu không thể tìm thấy image hello-world, vì vậy nó đã tải xuống hình ảnh từ Docker Hub, là kho lưu trữ mặc định. Khi hình ảnh được tải xuống, Docker đã tạo một vùng chứa từ hình ảnh và ứng dụng trong vùng chứa được thực thi, hiển thị thông báo.

  Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh có sẵn trên Docker Hub bằng cách sử dụng lệnh docker search . Ví dụ: để tìm kiếm hình ảnh Ubuntu, hãy gõ:

  docker search ubuntu

  Tập lệnh sẽ thu thập dữ liệu Docker Hub và trả về một danh sách tất cả các hình ảnh có tên khớp với chuỗi tìm kiếm. Trong trường hợp này, đầu ra sẽ tương tự như sau:

  Output
  NAME                           DESCRIPTION                   STARS        OFFICIAL      AUTOMATED
  ubuntu                          Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  7917        [OK]
  dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc              Ubuntu with openssh-server and NoVNC      193                   [OK]
  rastasheep/ubuntu-sshd                  Dockerized SSH service, built on top of offi…  156                   [OK]
  ansible/ubuntu14.04-ansible                Ubuntu 14.04 LTS with ansible          93                   [OK]
  ubuntu-upstart                      Upstart is an event-based replacement for th…  87         [OK]
  neurodebian                        NeuroDebian provides neuroscience research s…  50         [OK]
  ubuntu-debootstrap                    debootstrap --variant=minbase --components=m…  38         [OK]
  1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5   ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5     36                   [OK]
  nuagebec/ubuntu                      Simple always updated Ubuntu docker images w…  23                   [OK]
  tutum/ubuntu                       Simple Ubuntu docker images with SSH access   18
  i386/ubuntu                        Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  13
  ppc64le/ubuntu                      Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  12
  1and1internet/ubuntu-16-apache-php-7.0          ubuntu-16-apache-php-7.0            10                   [OK]
  1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mariadb-10  ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mariadb-10    6                    [OK]
  eclipse/ubuntu_jdk8                    Ubuntu, JDK8, Maven 3, git, curl, nmap, mc, …  6                    [OK]
  codenvy/ubuntu_jdk8                    Ubuntu, JDK8, Maven 3, git, curl, nmap, mc, …  4                    [OK]
  darksheer/ubuntu                     Base Ubuntu Image -- Updated hourly       4                    [OK]
  1and1internet/ubuntu-16-apache              ubuntu-16-apache                3                    [OK]
  1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4     ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4       3                    [OK]
  1and1internet/ubuntu-16-sshd               ubuntu-16-sshd                 1                    [OK]
  pivotaldata/ubuntu                    A quick freshening-up of the base Ubuntu doc…  1
  1and1internet/ubuntu-16-healthcheck            ubuntu-16-healthcheck              0                    [OK]
  pivotaldata/ubuntu-gpdb-dev                Ubuntu images for GPDB development       0
  smartentry/ubuntu                     ubuntu with smartentry             0                    [OK]
  ossobv/ubuntu
  ...
  
  

  Ở cột OFFICIAL , OK chỉ ra image được xây dựng và hỗ trợ bởi 1 công ty bên cạnh project đó. Khi bạn xác định được image nào bạn muốn sử dụng thì bạn có thể down nó về sử dụng câu lệnh pull

  Thực thi câu lệnh để tải image ubuntu về máy:

  docker pull ubuntu

  Kết quả:

  Using default tag: latest
  latest: Pulling from library/ubuntu
  6b98dfc16071: Pull complete
  4001a1209541: Pull complete
  6319fc68c576: Pull complete
  b24603670dc3: Pull complete
  97f170c87c6f: Pull complete
  Digest: sha256:5f4bdc3467537cbbe563e80db2c3ec95d548a9145d64453b06939c4592d67b6d
  Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
  

  Sau khi tải image, bạn có thể chạy container đang sử dụng image vừa được tải xuống bằng lệnh run. Như bạn thấy với ví dụ hello-world, nếu một image chưa được tải xuống khi docker thực thi với lệnh run, Docker sẽ down image đó và sau đó chạy container để xử dụng nó.

  Để thấy image vừa được tải về máy, sử dụng:

  docker images

  Kết quả:

  REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
  ubuntu       latest       113a43faa138    4 weeks ago     81.2MB
  hello-world     latest       e38bc07ac18e    2 months ago    1.85kB
  

  Như bạn sẽ thấy sau trong hướng dẫn này, image mà bạn sử dụng để chạy container có thể được sửa đổi và sử dụng để tạo image mới, sau đó có thể được tải lên (đẩy là thuật ngữ kỹ thuật) vào Docker Hub hoặc các đăng ký Docker khác.

  Hãy xem cách chạy container chi tiết hơn.

   

  Step 5 — Chạy Docker Container

  Ví dụ: hãy chạy một container bằng image mới nhất của Ubuntu. Sự kết hợp của  -i-t cung cấp cho bạn quyền bằng lệnh shell truy cập container:

  docker run -it ubuntu

  Lệnh trên của bạn sẽ thay đổi để phản ánh thực tế rằng bạn hiện đang làm việc bên trong container và sẽ ở dạng này:

  Kết quả:
  [email protected]:/#
  

  Lưu ý id container trong dấu nhắc lệnh. Trong ví dụ này, nó là d9b100f2f636. Bạn sẽ cần ID container đó sau để xác định container khi bạn muốn xóa nó.

  Bây giờ bạn có thể chạy bất kỳ lệnh nào trong container. Ví dụ: hãy cập nhật cơ sở dữ liệu gói bên trong container. Bạn không cần phải thêm tiền tố vào bất kỳ lệnh nào với sudo, vì bạn đang hoạt động bên trong vùng chứa với tư cách là người dùng root:

  apt update

  Then install any application in it. Let’s install Node.js:

  apt install nodejs

  Điều này cài đặt Node.js trong kho lưu trữ chính thức của Ubuntu. Khi quá trình cài đặt kết thúc, kiểm tra lại node.js được cài đặt:

  node -v

  Bạn sẽ nhìn thấy version vừa được cài đặt

  v8.10.0
  

  Bất cứ thay đổi nào của bạn trong container chỉ áp dụng cho container đó.

  Để thoát khỏi container, dùng lệnh exit:

  Hãy xem xét việc quản lý các container trên hệ thống:

  Step 6 — Quản lý Docker Containers

  Sau khi sử dụng Docker một thời gian, bạn sẽ có nhiều thùng chứa hoạt động (đang chạy) và không hoạt động trên máy tính của mình. Để xem những người đang hoạt động, sử dụng:

  docker ps

  Bạn sẽ thấy đầu ra tương tự như sau:

  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       
  
  

  Trong hướng dẫn, chúng ta dùng 2 containerhello-world imageubuntu image. Cả 2 container đều đang không chạy, nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống, để xem toàn bộ container, đang hoạt động và không hoạt động ta dùng lệnh docker ps -a

  docker ps -a

  Kết quảquả:

  d9b100f2f636    ubuntu       "/bin/bash"     About an hour ago  Exited (0) 8 minutes ago              sharp_volhard
  01c950718166    hello-world     "/hello"      About an hour ago  Exited (0) About an hour ago            festive_williams
  
  

  Để nhìn container mới nhất mà bạn tạo, xử dụng docker ps -l

  docker ps -l
  
  CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
  d9b100f2f636    ubuntu       "/bin/bash"     About an hour ago  Exited (0) 10 minutes ago            sharp_volhard
  

  Để khởi động 1 container đang không hoạt động, sử dụng docker start, theo sau là ID của container. ví dụ chúng ta muốn start container có ID là d9b100f2f636

  docker start d9b100f2f636

  Container sẽ start, và bạn có thể dùng docker ps để check trạng thái của nó:

  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
  d9b100f2f636    ubuntu       "/bin/bash"     About an hour ago  Up 8 seconds              sharp_volhard
  
  

  Để dừng container đang chạy, sử dụng docker stop, theo sau là ID hay tên của docker. Bạn có thể xử dụng name để thay cho ID của container, ở đây chúng ta dùng tên là sharp_volhard:

  docker stop sharp_volhard

  Khi bạn đã quyết định rằng bạn không còn cần một container nữa, hãy xóa nó bằng lệnh docker rm, một lần nữa sử dụng ID container hoặc name. Sử dụng lệnh docker ps -a để tìm ID container hoặc tên cho vùng chứa được liên kết với image hello-world và xóa nó.

  docker rm festive_williams

  Bạn có thể bắt đầu một container mới và đặt tên cho nó bằng cách sử dụng khóa chuyển đổi –name. Bạn cũng có thể sử dụng –rm để tạo 1 container có thể tự xoá khi dừng hoạt động. Xem lệnh trợ giúp chạy docker để biết thêm thông tin về các tùy chọn này và các tùy chọn khác.

  Các container có thể được biến thành các hình ảnh mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các container mới. Hãy xem cách nó hoạt động.

  Step 7 — Committing Changes in a Container to a Docker Image

  Khi bắt đầu xử dụng Docker image, bạn có thể tạo, sửa và xoá file

  Khi bạn khởi động Docker image, bạn có thể tạo, sửa đổi và xóa các tệp giống như bạn có thể với một máy ảo. Những thay đổi mà bạn thực hiện sẽ chỉ áp dụng cho container đó. Bạn có thể khởi động và dừng nó, nhưng một khi bạn phá hủy nó bằng lệnh docker rm, các thay đổi sẽ bị mất hoàn toàn.

  Trong phần hướng dẫn này cho bạn biết cách lưu trạng thái của một container dưới dạng Docker image mới.

  Sau khi cài đặt Node.js bên trong Ubuntu container, bây giờ bạn có một container chạy image, nhưng container khác với image bạn đã sử dụng để tạo nó. Nhưng bạn có thể muốn sử dụng lại container Node.js này làm cơ sở cho các image mới sau này.

  Sau đó, commit các thay đổi tới Docker image instance sử dụng lệnh:

  docker commit -m "What you did to the image" -a "Author Name" container_id repository/new_image_name
  

  Sử dung -m để đưa lên message giúp bạn hay bất kì ai đó biết bạn đang thay đổi gì, -a được sử dụng để biết về tác giả. container_id là cái bạn đã được lưu ý trong hướng dẫn khi bắt đầu dùng Docker. Trừ khi bạn tạo các kho lưu trữ bổ xung trên Docker Hub, các repository thường là username Docker Hub của bạn.

  Ví dụ, có 1 account là sammy, với container IDd9b100f2f636 :

  docker commit -m "added Node.js" -a "sammy" d9b100f2f636 sammy/ubuntu-nodejs

  Khi bạn commit 1 image, image mới được lưu local tại máy tính của bạn. Sau đây trong hướng dẫn này, bạn sẽ học được cách đưa 1 image lên Docker registry giống như Docker Hub để người khác có thể truy cập nó.

  Liệt kê lại các hình ảnh Docker sẽ hiển thị hình ảnh mới, cũng như hình ảnh cũ mà nó được lấy từ:

  docker images
  REPOSITORY        TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
  sammy/ubuntu-nodejs  latest       7c1f35226ca6    7 seconds ago    179MB
  ubuntu          latest       113a43faa138    4 weeks ago     81.2MB
  hello-world       latest       e38bc07ac18e    2 months ago    1.85kB
  
  

   

  Trong ví dụ trên, ubuntu-nodejs là 1 image mới, được lấy từ image ubuntu đã có sẵn trên Docker Hub. Sự khác biệt kích cỡ phản ánh những thay đổi đã được thực hiện. Và trong ví dụ, sự thay đổi là việc Nodejs đã được cài đặt. Vì vậy, lần tới khi bạn cần chạy một container bằng Ubuntu với NodeJS được cài đặt sẵn, bạn chỉ việc sử dụng hình ảnh mới.

  Bạn cũng có thể xây dựng Hình ảnh từ Dockerfile, cho phép bạn tự động hóa việc cài đặt phần mềm trong một hình ảnh mới. Tuy nhiên, đó là ngoài phạm vi của hướng dẫn này.

  Bây giờ, hãy chia sẻ image mới với những người khác để họ có thể tạo các container từ nó.

  Step 8 — Pushing Docker Images to a Docker Repository

  Bước hợp lý tiếp theo sau khi tạo một image mới từ một image có sẵn là chia sẻ nó với một vài người bạn của bạn, tất cả có trên Docker Hub hoặc đăng ký Docker registry khác mà bạn có quyền truy cập. Để đẩy một image đến Docker Hub hoặc bất kỳ Docker registry nào khác, bạn phải có một tài khoản ở đó.

  Phần này cho bạn biết cách đẩy hình ảnh Docker lên Docker Hub.

  Để push được image, bạn cần login docker:

  docker login -u docker-registry-username

  Bạn sẽ được nhắc xác thực bằng mật khẩu Docker Hub. Nếu bạn điền đúng đúng mật khẩu, xác thực sẽ thành công.

  Chú ý: nếu tên đăng nhập Docker registry của bạn khác so với tên đăng nhập trên local bạn sử dụng để tạo image, bạn sẽ phải gắn thẻ image với tên đăng nhập đăng ký của bạn. Ví dụ như sau:

  docker tag sammy/ubuntu-nodejs docker-registry-username/ubuntu-nodejs

  Sau đó bạn có thể đẩy image bằng cách:

  docker push docker-registry-username/docker-image-name

  Để đẩy ubuntu-nodejs image tới sammy repository, bạn sử dụng:

  docker push sammy/ubuntu-nodejs

  Quá trình có thể mất một chút thời gian để hoàn thành khi nó tải lên hình ảnh, nhưng khi hoàn thành, đầu ra sẽ như thế này:

  The push refers to a repository [docker.io/sammy/ubuntu-nodejs]
  e3fbbfb44187: Pushed
  5f70bf18a086: Pushed
  a3b5c80a4eba: Pushed
  7f18b442972b: Pushed
  3ce512daaf78: Pushed
  7aae4540b42d: Pushed
  
  ...
  
  
  

  Sau khi đẩy image vào sổ đăng ký, nó sẽ được liệt kê trên bảng điều khiển của tài khoản của bạn, giống như hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

  Nếu một nỗ lực đẩy dẫn đến một lỗi loại này, thì có khả năng bạn đã không đăng nhập:

  The push refers to a repository [docker.io/sammy/ubuntu-nodejs]
  e3fbbfb44187: Preparing
  5f70bf18a086: Preparing
  a3b5c80a4eba: Preparing
  7f18b442972b: Preparing
  3ce512daaf78: Preparing
  7aae4540b42d: Waiting
  unauthorized: authentication required
  

  Đăng nhập lại với docker login và thực hiện lại việc đăng nhập. Sau đó xác minh rằng nó tồn tại trên trang kho Docker Hub của bạn.

  Bạn có thể dùng docker pull sammy/ubuntu-nodejs để tải image tới một máy mới và sử dụng và chạy một container mới.

  Kết luận

  Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt Docker, làm việc với image và container, và đẩy một image được sửa đổi vào Docker Hub.

   

  Source:

  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-các công tắcinstall-and-ucác công tắcse-docker-on-ubuntu-18-04

Close